top of page
Institució Tutelar
La tutela com protecció de la persona

ACFUC com a persona jurídica sense anim de lucre, te entre a els Seus Objectius la i protecció de persones incapacitades. assumint AQUESTA Responsabilitat tutelar de l'Autoritat judicial.

Els receptors Directes d'AQUESTA activitat són Persones grans susceptibles d'incapacitació, sense família o en situació de desemparament. Assumir la tutela suposa la defensa dels Seus drets i deures, Tant a l'Aspecte personal com en el patrimonial.

 

ACFUC a posta per 1 nova Concepció positiva de la paraula incapacitació. entenent-la com a protecció integral de la persona. És per aixó, que l'Associació te 1 Comissió encarregada de vetllar per AQUESTA protecci integral: La Comissió de Tuteles. AQUESTA Comissió està formada per un equip interdisciplinari de diferents camps socials, sanitaris i jurídics, i és la responsable de l'Aspecte integral de la tutela. cobrint els mancances socials, afectives, culturals, lúdiques, etc i vetllant per la correcta i Millor administració dels Béns a benefic de la persona. En definitiva Millorant el context psicosocial de l'Incapacitat.

 

ACFUC exerceix la tutela entenent-la com la PROTECCIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA

bottom of page