top of page
Programa Quetzal
Descobreix el significat de la vida

El Programa Quetzal busca Integrar el voluntariat dins dels centres geriàtrics i soci sanitanos de la teva zona.

 

L'Objectiu és incorporar un plus de qualitat humana que complementi els professionals i millori l'atenció als residents en aquests centres. Amb aquesta finalitat, ACFUC ha creat el Programa Quetzal, que consta de tres projectes, dissenyats per cobrir les necessitats afectives, de relació, d'autoestima. d'entreteniment, d'estimulació i de aulorrealización dels residents.

 

S'ha detectat que quan una persona ingressa en un centre, els seus vincles afectius i d'amistat es debiliten involuntàriament, així com la seva sensació de llibertat: com si el fet d'estar institucionalitzada comportés unes connotacions d'hermetisme que impedissin la seva continuïtat en la comunitat o el accés a la vida social i lúdica del seu entorn.

 

El voluntari ha de col·laborar sota la supervisió dels professionals en l'adaptació de la persona gran a la residència i contribuirà a millorar la seva assistència integral.

bottom of page